Προσπαθούμε μέσα από δράσεις , εκπαιδευτικές εκδρομές και camp να δομήσουμε 
υγιείς προσωπικότητες και να χτίσουμε σχέσεις ζωής με τους αθλητές.