Μέσα από χρόνια αθλητικής, προπονητικής αλλά και ακαδημαϊκής κατάρτισης, βασικός σκοπός μας είναι η σταδιακή ένταξη των ασκουμένων στον υγιή αθλητισμό και η υπεύθυνη διαπαιδαγώγηση των νεαρών ηλικιών μέσω σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και επιστημονικής κατάρτισης. Αποσκοπούμε αρχικά στην προαγωγή βασικών πνευματικών αξιών όπως, η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ, η ΕΥΓΕΝΕΙΑ, η ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΜΙΛΛΑ και η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ.